O nás

Mateřská škola 5. května se nachází v klidné části města Rožnova pod Radhoštěm, v jednosměrné ulici nad kruhovým objezdem. S dětmi nemáme daleko náměstí, kde mohou poznávat rušnější část a život města, ale zároveň se nacházíme  nedaleko lesa, kde především se staršími dětmi rádi trávíme čas.

Ve dvou třídách se účastní výchovně vzdělávacího procesu celkem 56 dětí. 

Mladší děti ve věku od 3 do 5 let navštěvují I. třídu BERUŠEK, seznamují se s novým kolektivem a s prostředím školky.    Starší děti a předškoláci ve věku od 5 do 7 let dochází do II. třídy ČMELÁKŮ, kde se připravují na úspěšný vstup do základní školy. 

O vzdělávání, výchovu i zábavu dětí se starají čtyři kvalifikované učitelky, asistentka pedagoga a školní asistentka. Nedílnou součástí našeho kolektivu jsou provozní zaměstnanci a pracovnice školní jídelny. 

Dvoupodlažní budova školky stojí uprostřed prostorné zahrady se vzrostlými stromy, herními prvky a velkým pískovištěm. Zahrada nabízí ve slunečných dnech příjemný stín, v zimě si děti můžou užít bobování. Nábytek ve třídách je variabilní a umožňuje tak vytvářet pro děti hrací koutky a pracovní centra. Ve třídě je dostatek prostoru na pohybové aktivity. Děti mají snadný přístup k hračkám, výtvarným i pracovním pomůckám a materiálům. Každá věc má své místo, což dětem usnadňuje úklid a vede je k samostatnosti.


Šablony III

Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 263 196,00 Kč.
Projekt má název Šablony III v MŠ 5. května 1527 a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018107.
Realizace začala 1. 9. 2020 a projekt potrvá do 31. 8. 2022.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání, sociální integrace dětí a vytvoření kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu - školního asistenta (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem). Další část finanční podpory bude směřovat na projektový den ve výuce.