O nás

Mateřská škola 5. května se nachází v klidné části města Rožnova pod Radhoštěm, v jednosměrné ulici nad kruhovým objezdem u Penny marketu. Ve dvou třídách si hraje a učí se 56 dětí.

Malé děti ve věku od 3 do 4 let navštěvují I. třídu, seznamují se s novým kolektivem a s prostředím školky. Starší děti a předškoláci docházejí do II. třídy, kde se připravují na nástup do základní školy. 

O vzdělání, výchovu i zábavu dětí se starají čtyři kvalifikované učitelky a asistentka pedagoga. Nedílnou součástí našeho kolektivu jsou provozní zaměstnanci a pracovnice školní jídelny. Dětem zajišťujeme přímo ve školce také logopedickou péči. 

Dvoupodlažní budova školky stojí uprostřed prostorné zahrady se vzrostlými stromy, herními prvky a velkým pískovištěm. Zahrada nabízí ve slunečných dnech příjemný stín, v zimě si děti můžou užít bobování. Nábytek ve třídách je variabilní a umožňuje tak vytvářet pro děti hrací koutky a pracovní centra. Ve třídě je dostatek prostoru na pohybové aktivity. Děti mají snadný přístup k hračkám, výtvarným i pracovním pomůckám a materiálům. Každá věc má své místo, což dětem usnadňuje úklid a vede je k samostatnosti.


Šablony III

Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 263 196,00 Kč.
Projekt má název Šablony III v MŠ 5. května 1527 a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018107.
Realizace začala 1. 9. 2020 a projekt potrvá do 31. 8. 2022.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání, sociální integrace dětí a vytvoření kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu - školního asistenta (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem). Další část finanční podpory bude směřovat na projektový den ve výuce.