Prázdninový pozdrav

17.07.2019

Vážení rodiče,

přípravy na školní rok 2019/2020 jsou v plném proudu. Od začátku prázdnin se v mateřské škole připravujeme na první zářijový týden. Připravujeme třídy tak, aby se v nich Vaše děti cítily po celý rok co nejlépe. Jako už tradičně bude provoz probíhat ve 2 třídách, jejichž kapacita je naplněna.

Informační schůzka pro rodiče dětí proběhne na začátku školního roku 2019/2020 dne 5. 9. 2019 v 16 hodin ve 2. třídě (přízemí) mateřské školy.

Pod hřejivými prázdninovými slunečními paprsky také začínáme pomalu s přípravou celoročního projektu "Čtyři roční období na zahradě (...)". Na tuto dotační výzvu Zlínského kraje v rámci RP04-18 Programu "Podpora ekologických aktivit v kraji" jsme reagovali v prvním čtvrtletí tohoto roku a dostalo se nám kladné odezvy. Na tento projekt jsme získali maximální možnou výši dotace a to 143 000 Kč se spolufinancováním celkové částky Města Rožnov pod Radhoštěm (30%).

Motto projektu zní: "Abychom chtěli životnímu prostředí pomoci, musíme si k přírodě nejprve vybudovat kladný vztah".

A proto se s dětmi ponoříme do vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje. Stěžejními metodami budou učení praxí a hrou, pokusy a objevování na zahradě mateřské školy po celý rok.

Dle připravovaného výukového programu povedeme praktickými činnostmi děti ke kladnému vztahu k přírodě, ochraně životního prostředí a chápání (přiměřenému věku dětí) souvislosti mezi lidskou činností a ekologií.

Děkujeme Zlínskému kraji a Městu Rožnov pod Radhoštěm za finanční podporu tohoto projektu.

Užívejte krásné léto.

S pozdravem, Lucie Vašinová, ředitelka mateřské školy