Inspirace

Budoucností bude proměnlivá identita, adaptabilita na změnu je klíčový faktor, říká Bob Kartous k současné výchově a vzdělávání. Za poznání světa dětí zodpovídají rodiče. Budoucnost vzdělávání? Jeden den v týdnu pracovat na dlouhodobém projektu mimo školu, v lese, galerii nebo průmyslu, a tím pronikat do světa. Trend vzdělávání mimo veřejný systém narušuje přirozenou sociální soudržnost. Svoje názory a doporučení shrnul expert na vzdělání z EDUin v knize No Future.

Michael Šebek je profesorem kybernetiky na ČVUT v Praze. Jak si představuje budoucnost? Jaké dovednosti se pro nás stanou klíčové? A v čem je české školství pozadu? Ptala se Lucie Výborná.

.

Mezi hlavní cíle organizace patří rozvíjet různorodou formu spolupráce škol, dětí, mladých lidí a umělců i uměleckých kulturních organizací. Věří, že umění má obrovský potenciál a významné pozitivní dopady na žáky, pedagogy i na děti a mladé lidi zapojené do aktivit neformálního vzdělávání.

Eduin

Cílem této společnosti je, aby byla veřejnost informovanější a schopnější o vzdělávání více přemýšlet a podporovat jeho proměnu - jak ve své škole, tak i ve městě či regionu.

Učí děti hrou. Vymýšlí věci dle principů montessori "Já jsem to zvládl sám". Děti v jejich hrách, které jsou i zdarma ke stažení, řeší drobné úkoly, ve kterých si samy nebo s pomocí dospělých poradí a uspějí. Obrázkové hry vytváří jednoduše a srozumitelně, aby je pochopily a zvládly i menší děti. Nemusíte vždy dojít k zdárnému výsledku, hlavní je proces. Chyba bývá přítel na cestě k poznání. Důležité je, aby měly děti pocit úspěchu po vyřešení drobných úkolů a získaly motivaci k řešení dalších.