Aktuální informace v době COVID-19

V případě jakýchkoli dotazů ohledně provozu mateřské školy kontaktujte, prosím, ředitelku mateřské školy na e-mail 5.kvetna1527@email.cz nebo na telefonním čísle 739/589 945. 


Vážení rodiče,

v době mimořádných opatření trávíme za příznivého počasí s dětmi více času na zahradě mateřské školy a přenášíme zde i výchovně-vzdělávací činnosti. Seznamování dětí s rytmem, zvuky a tóny k předškolnímu vzdělávání neodmyslitelně patří, a tak jsme si tentokrát zanotovali společně s cvrlikajícími ptáčky venku. Natočili jsme pro Vás krátké video, jak děti s "Orffovým instrumentářem" improvizují na píseň "Včelka".
Vážení rodiče a milé děti,

připravili jsme pro Vás soubor úkolů a aktivit k vytisknutí s názvem "Jarní procházka s úkoly". 


Vážení rodiče a milé děti,

v době, kdy je mateřská škola uzavřená, připravujeme obsáhlé roční portfolium - zásobníky aktivit pro výchovně-vzdělávací činnosti s dětmi venku - na zahradě mateřské školy rozčleněné na měsíce podle tříd - věku dětí. Toto portfolium počítá také s možnými prvky, které by se měly na zahradě mateřské školy postupem času budovat, a které lze dětmi využívat. Na ukázkovém výstřižku vidíte architektonický návrh zahrady, který jsme zpracovávali na přelomu prosinec/leden 2019/2020. V současné době projekt doplňujeme. Velmi bychom si přáli jeho schválení, které by pomohlo k úpravě zahrady a intenzivnějšímu naplňování vize mateřské školy:

Přemýšlíme ekologicky

Vytváříme si vztah k přírodě a učíme se, jak je pro nás důležitá. Seznamujeme se se zásadami ekologie. Zakládáme si na laskavém přístupu k přírodě, druhým i k sobě samým.

Tvoříme a zkoušíme nové věci

Podporujeme originalitu a jedinečnost. Děti učíme tradiční postupy i to, jak dělat věci jinak. V měsíčních blocích (od školního roku 2019/2020) se věnujeme tématům do hloubky a necháváme dětem dostatek času pro tvoření.

Učíme se prožitkem

Poznáváme svět kolem nás všemi smysly, objevujeme, jak spolu věci souvisí a jak na sebe navazují. Prožitkové učení upevňuje paměťovou stopu a děti více baví.

NPŽP - výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady byla vypsána Státním fondem životního prostředí. 

S přáním pěkných květnových dní, Lucie Vašinová - ředitelka mateřské školy

PS: Od pondělí 4. 5. 2020 začínáme malovat - zádveří hlavních dveří mateřské školy, chodby a schodiště + místnost pro konstruktivní centrum ve 2. třídě.

1. 5. 2020


Vážení rodiče,

město Rožnov pod Radhoštěm spustilo dotazníkové šetření týkající se znovuotevření mateřských škol, které jsou nyní stále uzavřeny z důvodu epidemie COVID-19. Odkaz na dotazník zde: www.roznov.cz/dotaznikskoly. Heslo k vyplnění dotazníku obdržíte sms zprávou a dotazník bude možnost vyplňovat do 6. 5. 2020. Před vyplněním dotazníku však věnujte, prosím, pozornost informacím týkajících se pobírání ošetřovného a nároku na něj, které jsou následující:

"V případě, že ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem rozhodne o ukončení přerušení provozu MŠ, mohou se děti ve stanoveném datu ředitelkou opět účastnit předškolního vzdělávání. Rozhodnutí o návratu dětí k předškolnímu vzdělávání je dobrovolné, je to tedy na svobodném rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců.

Otevřením MŠ však automaticky zaniká rodičům a zákonným zástupcům "plošné" právo na ošetřovné na děti vyplácené MPSV.

Dítě do MŠ nastoupit nemusí v případě, pokud například není zdravé, žije s babičkou nebo dědečkem, kteří jsou ohroženou skupinou, nebo má chronické onemocnění. (Přesný seznam onemocnění má vydat ministerstvo zdravotnictví, ten ale bohužel stále není k dispozici). V těchto případech nárok na ošetřovné dále trvá.

Nárok na ošetřovné se prokazuje pouze čestným prohlášení, ve kterém mohou rodiče a zákonní zástupci uvést objektivní zdravotní i sociální důvody, proč dítě do MŠ nepošlou, a ošetřovné jim pak zůstane. Vše tak nakonec záleží na tom, co si rodič nebo zákonný zástupce do čestného prohlášení vyplní. Nic jiného totiž dokládat nebude, ani potvrzení od lékaře, ani podpis babičky nebo dědy. Pokud v něm tak například vyplní, že dítě je náchylné k nemocem, a proto se rozhodl ho do MŠ neposlat, do MŠ ho tak nakonec stejně poslat nemusí.

Pokud nehrozí u dítěte ani v rodině žádná zdravotní rizika, přesto ho rodič nebo zákonný zástupce nevyšle do MŠ k předškolnímu vzdělávání, tak nárok na ošetřovné zanikne."

Zdroj: Jana Maláčová - ministryně MPSV, Robert Plaga - ministr školství.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme krásný prvomájový den,

Lucie Vašinová - ředitelka mateřské školy

1. 5. 2020Vážení rodiče,

ve dnech 30. 4. 2020 - 1. 5. 2020 Vám bude doručena sms zpráva s přístupovým heslem k vyplnění dotazníku týkajícího se znovuotevření mateřských škol v Rožnově pod Radhoštěm

Odkaz na dotazník zde: www.roznov.cz/dotaznikskoly.

Více informací naleznete spolu s Vaším heslem v sms zprávě. 

Předem Vám děkujeme za vyplnění dotazníku a spolupráci, 

Lucie Vašinová - ředitelka mateřské školy

30. 4. 2020


Vážení rodiče a milé děti,

v týdnu od 4. května 2020 začneme ve školce malovat. Už je to potřeba jako sůl. Začneme zádveřím u vstupních dveří, kde vznikne prostorná informační magnetická stěna pro rodiče a zároveň i kreativní prostor pro děti. Pokračovat budeme výmalbou schodiště a chodeb. 

Tvořit začneme také konstruktivní centrum ve 2. třídě mateřské školy s popisovací stěnou k zaznamenávání všech dětských tvůrčích nápadů. Postupně budeme centrum vybavovat nábytkem a spoustou kreativního materiálu. 

Barevný výběr pro výmalbu ještě "zrál" a pokusíme se o podobný "pocit" jako na obrázku s barvami. Chceme odkaz k přírodě, vkus a jemnost. Zároveň se nebudeme bát výraznějšího akcentu pro dotvoření atmosféry.

S pozdravem,                                                          

                                                                                   Lucie Vašinová - ředitelka mateřské školy 

Místnost pro konstruktivní centrum:


Vážení rodiče a milé děti,

skleník se postupně stává živým místem plným rostoucích dobrot. Mnohé z plodin předpěstovaly děti v rámci výchovně-vzdělávací činnosti v mateřské škole, aby je mohly na jaře zasadit do skleníku a průběžně o ně pečovat, až do času sklizně. Vzhledem k nynější situaci s epidemií COVID-19 a uzavřením mateřské školy se jejich vysazování ujaly paní učitelky. Co zdravého do skleníku zasadily? Cibuli, ředkvičky, mrkev, kedlubny, petržel, květák, papriky, rajčata, okurky, aj.

Do záhonku u mateřské školy nedaleko skleníku jsme zasadili také slunečnice, len a kopr.

Držme společně pěsti, ať všechno krásně roste.

S pozdravem, 

                                                                                             Lucie Vašinová - ředitelka mateřské školyVážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o změnách výše úplaty za předškolní vzdělávání, které se vzhledem k přerušení provozu mateřské školy z důvodu COVID-19 mění a to následujícím způsobem:

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc březen bude počítána pouze za reálně odučené dny do 17. března - tedy 12 odučených dnů. Pokud Vám byla stržena vyšší částka, bude Vám v adekvátně odpočítané výši vrácena zpět. Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben bude 0 Kč. Inkaso ponechejte, prosím, stále aktivní.  

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké dny,

                                                                                                  Lucie Vašinová - ředitelka mateřské školy


Vážení rodiče a milé děti,

rádi bychom Vám poděkovali za účast na samosběru jarních cibulovin. My jsme si to užili a rádi jsme Vás viděli. Buďte nadále zdraví a v dobré náladě. Ať Vám nařezané květiny dělají doma radost. 

Myslíme na Vás a přejeme Vám krásné jarní dny.

S pozdravem, Lucie Vašinová - ředitelka mateřské školy

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 16. 4. 2020


Vážení rodiče a milé děti,

na podzim minulého roku děti mateřské školy zasadily přes 200 cibulek různých odrůd narcisů a tulipánů na zahradu mateřské školy, aby mohly na jaře, jejich sběrem, potěšit nejen maminku, kamarádku, ale i zkrášlit svůj domov a něco se při tom přiučily.

Samosběr jarních cibulovin bude vzhledem k nynější situaci s epidemií COVID-19 probíhat pouze jeden den a to ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 15:00 - 18:00 hodin, kdy bude možnost se svými dětmi přijít na zahradu mateřské školy a květiny si nařezat domů do vázy. Jak tulipány tak narcisy již mají květy, který se brzy rozvinou.

Tento samosběr bude probíhat v souladu s bezpečnostními opatřeními - vstup pouze s rouškou, dodržování rozestupů, apod.

Srdečně všechny zdraví a těší se na Vás,

Lucie Vašinová, ředitelka mateřské školy 

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 13. 4. 2020


Vážení rodiče a milé děti,

práce na zahradě mateřské školy a zakládání skleníku pro zahradnické práce a pěstování s dětmi úspěšně pokračuje. Těšili jsme se, že bude tato příprava probíhat společně s dětmi, ale brzy Vám dáme zprávu o tom, co vše jsme, i když bez Vás, vzhledem k této nečekané situaci, do skleníku zasadili. 

S pozdravem a přáním krásně prožitých slunečných dní, Lucie Vašinová - ředitelka mateřské školy

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 7. 4. 2020


Vážení rodiče a milé děti,

od doby, kdy se přerušil provoz mateřské školy postupně důkladně desinfikujeme veškeré prostory mateřské školy a jejich vybavení.

S přáním pěkného dne a pevného zdraví, Lucie Vašinová - ředitelka mateřské školy


Vážení rodiče a milé děti,

po dohodě se zřizovatelem MŠ 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, příspěvková organizace ze dne 17. 3. 2020, kterým je Město Rožnov pod Radhoštěm PŘERUŠUJEME PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 18. 3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ.

Jak postupovat v případě zájmu o Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)?

V případě, že chcete čerpat ošetřovné při péči o dítě, kontaktujte, prosím, pouze telefonicky ředitelku mateřské školy na čísle 739/589945 ode dne 18. 3. 2020 10:00 hodin a domluvte si předem termín a čas vyzvednutí vyplněné žádosti.

Formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) obsahuje 3 části (1 část: vyplňuje mateřská škola / 2 část: vyplňuje zákonný zástupce / 3 část: vyplňuje zaměstnavatel zákonného zástupce)

Po obdržení formuláře vyplní zákonný zástupce pouze jeho 2. část a bez zbytečného odkladu jej odevzdá svému zaměstnavateli.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. 

Lucie Vašinová, ředitelka mateřské školy