Aktuality

Vážení rodiče, věnujte, prosím, průběžně pozornost aktivitám v aktuálním měsíci. Aktuality mohou být dopisovány postupně.


Září

Edukační program                                                                   4.9.2021

"S písničkou a tancem Valašskou dědinou" 

Děti ze třídy ČMELÁKŮ navštíví Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,                                                              v rámci edukačního programu "S písničkou a tancem Valašskou dědinou."

Edukační program se uskuteční v čase od 11:00 do 13:00 hodin.

Cena edukačního programu je 20 Kč.


Říjen

Kouzelnické představení                                                       7.10.2021

Naši mateřskou školu navštíví kouzelník, který si pro děti ze třídy BERUŠEK a třídy ČMELÁKŮ                                                     připraví zábavné představení.

Kouzelnické představení se uskuteční v 9:00 hodin.

Cena představení je 55 Kč.  

Projektový den "Pepíno Prcek Včelařem"                           8.10.2021

Naši mateřskou školu navštíví Pepíno Prcek se zábavně naučným programem                                                                                s názvem "Pepíno Prcek Včelařem aneb jak to chodí u včeliček".                                                                                                  Děti se dozví různé zajímavosti o včelách a mimo jiné zjistí,                                                                                                              co všechno musí udělat člověk a co včelky, než se med dostane až k nám?

Zábavně naučný program o včelkách si užijí děti ze třídy BERUŠEK i třídy ČMELÁKŮ.

Program se uskuteční v 9:00 hodin. 

Knihovna "Houbařský Pidiknir"                                           18.10.2021

Děti ze třídy ČMELÁKŮ navštíví místní knihovnu.                                                                                                                      Program v knihovně bude zaměřený na měkké, plyšové houby,                                                                                                      o nichž se děti dozví zajímavosti a některé z hub se naučí i poznávat.         

Program se uskuteční: pro 1. skupinu (předškoláky) v čase od 8:45 hodin.                                                                                                                               pro 2. skupinu (mladší děti) v čase od 10:15 hodin.

Kurz IN-LINE bruslení                                     18.10.2021 - 22.10.2021

Pro děti plánujeme ve spolupráci se SVČ kurz IN-LINE BRUSLENÍ.                                                                                                    Bližší informace o kurzu najdete níže v letáčku. 

V případě nepříznivého počasí budou zajištěny pro konání kurzu vnitřní prostory.  

Knihovna "Houbařský Pidiknir"                                          26.10.2021

Děti ze třídy BERUŠEK navštíví místní knihovnu.                                                                                                                                  Program v knihovně bude zaměřený na měkké, plyšové houby,                                                                                                       o nichž se děti dozví zajímavosti a některé z hub se naučí i poznávat.                                                                               

Program se uskuteční: pro 1. skupinu v čase od 8:45 hodin.                                                                                                                                                       pro 2. skupinu v čase od 10:15 hodin.


Listopad

Halloweenská slavnost                                                          2.11.2021

Ve třídě BERUŠEK a ČMELÁKŮ se uskuteční                                                                                                                      Halloweenské dopoledne plné zábavných edukačních aktivit. 

STRAŠIDELNÉ KOSTÝMY S SEBOU

Přírodovědný program "Příroda na podzim"                       5.11.2021

Pro děti připravujeme ve spolupráci s MAP II Rožnovsko                                                                                                               pod vedením pedagoga volného času Bc. Blanky Kopřivové                                                                                          přírodovědný výukový program "Příroda na podzim".

Děti se hravou interaktivní formou dozví proč se příroda ukládá ke spánku.                                                                                    Na místě proběhne výroba ptačích krmítek.

Program se uskuteční: pro třídu BERUŠEK v čase od 8:00 do 9:30 hodin                                                                                                                               pro třídu ČMELÁKŮ v čase od 10:00 do 11:30 hodin.

Divadelní představení "Loupežník a slunečnice"              12.11.2021

Naši mateřskou školu navštíví Divadlo Leotýnka se svým představením "Loupežník a slunečnice".                                              Představení se bude konat současně pro třídu BERUŠEK a ČMELÁKŮ.

Divadlo se uskuteční v 9:00 hodin.

Cena představení je 60 Kč. 

Vánoční fotografování dětí                                                  16.11.2021 

Plánujeme ve školce Vánoční fotografování našich dětí.                                                                                                              Fotografkou bude Silvie Stavinohová Fojtášková, kterou většina dětí zná již z minulých focení.                                                   

Vánoční balíček (3 ks fotografií dětí, rozměr 15 x 21cm)          210 Kč                                                                                                  Kalendář (1 ks, rozměr A4)                                                           60 Kč                                                                                                  Skupinkové focení (1 ks, rozměr 15 x 21 cm)                               70 Kč

Zájem o vánoční balíčky, kalendáře nebo skupinkové focení (domluvte se prosím dopředu s jakým kamarádem se bude popřípadě vaše dítko fotit) hlaste prosím od poloviny října ve svých třídách BERUŠEK a ČMELÁKŮ.

Děkujeme za spolupráci :)

Knihovna "Ptačí Pidiknir"                                                    30.11.2021 

Z důvodu epidemiologické situace byl program knihovnou ZRUŠEN!

Děti ze třídy ČMELÁKŮ navštíví místní knihovnu.                                                                                                                    Program v knihovně bude zaměřený na povídání o ptáčcích.                                                                                                        Děti se dozví, kteří ptáčci v zimě přilétají na krmítko a naučí se je správně krmit. 

Program se uskuteční: pro 1. skupinu (předškoláky) v čase od 9:00 hodin.                                                                                                                               pro 2. skupinu (mladší děti) v čase od 10:15 hodin.


Prosinec

Mikulášské představení                                                        1.12.2021 

Divadlo Maringotka si pro naše děti z třídy BERUŠEK a ČMELÁKŮ připraví Mikulášský program.

Mikulášské představení se uskuteční v 8:45 hodin. Nebude chybět překvapení od Mikuláše :)

Cena představení je 50 Kč. 

Mikuláš v SVČ                                                                      2.12.2021  

S dětmi se vydáme do Střediska volného času v Rožnově pod Radhoštěm za Mikulášem.                                                            Mikuláš se uskuteční: pro třídu ČMELÁKŮ  v čase od 9:30 hodin.                                                                                                                                         pro třídu BERUŠEK v čase od 10:00 hodin. 

Lyžařský kurz                                               PŘIHLÁŠKY do 7.12.2021

Pro děti plánujeme ve spolupráci se SVČ Lyžařský kurz. 

Bližší informace o lyžařském kurzu najdete na nástěnce u třídy ČMELÁKŮ                                                                                    nebo níže v přiloženém souboru.  

Přihlášky si můžete vyzvedávat ve třídě ČMELÁKŮ nebo je naleznete také níže v přiloženém souboru.                                        Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte paní učitelkám do třídy ČMELÁKŮ do 7. 12.2021.

Děkujeme a budeme se těšit :)

Edukační program "Vánoce na dědině"                            15.12.2021 

Z důvodu epidemiologické situace byl program organizátory ZRUŠEN!

Děti ze třídy ČMELÁKŮ navštíví Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,                                                             v rámci edukačního programu "Vánoce na dědině".

Procházka Valašskou dědinou naladí děti na dobu přicházejících Vánoc.                                                                                        Děti se seznámí s neobvyklými zimními pracemi a přípravami v průběhu adventní doby.                                                          Poznají samotné zvyky a tradice, ale hlavně kouzlo Vánoc v dobách minulých.

Edukační program se uskuteční v čase od 8:50 do 10:50 hodin.

Cena edukačního programu je 30 Kč.

Vánoce ve školce                                                                 16.12.2021

Ve čtvrtek ve třídě BERUŠEK i ČMELÁKŮ oslavíme Vánoce. 

Budeme dodržovat klasické české tradice.                                                                                                                            Pochutnáme si na cukroví i na "štědrovečerním" obědu.                                                                                                                    Zazpíváme koledy a Ježíšek nám pod stromeček nadělí dárečky.

Už se všichni moc těšíme :) 


Leden

Návštěva kostela v Rožnově                                                  6.1.2022

Výstava "Já bych rád k betlému" 

S dětmi ze třídy ČMELÁKŮ plánujeme na Tři krále vycházku do rožnovského kostela.                                                                  Děti si budou moci prohlédnout vánočně vyzdobený kostel a především betlém.                                                         Přispějeme černouškovi penízky do kasičky a zazpíváme si v kostele koledy.   

Při cestě zpátky do mateřské školky se zastavíme v Brillovce na výstavu dřevěných BETLÉMŮ.                                                    

Výstavy se zúčastníme v 10:00 hodin.

Cena výstavy je 20 Kč .

Přírodovědný program "Čarodějnice Odpadnice"               7.1.2022

Pro děti připravujeme ve spolupráci s MAP II Rožnovsko                                                                                                                    pod vedením pedagoga volného času Bc. Blanky Kopřivové                                                                                        přírodovědný výukový program "Čarodějnice Odpadnice".

Děti se naučí třídit, pojmenovávat druhy odpadů a seznámí se s pojmy recyklace a skládka.                                                          Vytvoří si návyky jak nakládat s odpady, jak je druhotně využívat a vyrobí si papírové popelnice na odpad.

Program se uskuteční: pro třídu BERUŠEK v čase od 8:00 do 9:30 hodin                                                                                                                               pro třídu ČMELÁKŮ v čase od 10:00 do 11:30 hodin.

Lyžařský kurz                                                      10.1.2022 - 14.1.2022

Pro přihlášené děti se uskuteční lyžařský kurz ve Skiareálu U Sachovy studánky na Horní Bečvě                                                pod vedením lektorů ze SVČ Rožnov pod Radhoštěm.

Obecné informace k lyžařskému kurzu jsou vyvěšeny na nástěnce u třídy ČMELÁKŮ.                                                                    Bližší informace k lyžařskému kurzu najdete ve svých e-mailech. 

Děkujeme za spolupráci :)               

Výstava "Já bych rád k betlému"                                          11.1.2022

S dětmi ze třídy BERUŠEK se půjdeme podívat do Brillovky na výstavu dřevěných BETLÉMŮ.

Výstavy se zúčastníme v 10:00 hodin.

Cena výstavy je 20 Kč .

Edukační program z projektu "Zdraví dětem"                   25.1.2022

Pro děti ze třídy BERUŠEK máme z projektu Zdraví dětem naplánovaný                                                                                edukační program "Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa".                                                                                                                Program bude zaměřený na poznávání zvířat, čím se zvířata živí, na ochranu naší přírody.                                                            V průběhu programu budou zařazována témata týkající se zdravého a pravidelného stravování,                                                  pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu.  

Edukační program se uskuteční v čase od 8:30 hodin.                                                                                                                      Cena edukační programu je 60 Kč. 

Pro děti ze třídy ČMELÁKŮ máme z projektu Zdraví dětem naplánovaný                                                                                          edukační program "Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem"                                                                                                                Záměrem programu je dětem ukázat, jaké potraviny se pěstují u nás, ale i odkud jsou exotické druhy ovoce.                              Děti se dozví, jaký je původ mléka, vajíček, masa a dalších potravin.                                                                                                Celý program je zaměřen na osvojení si základu zdravého a pravidelného stravování                                                                    a upozorňuje i na nebezpeční hladovění.

Edukační program se uskuteční v čase od 9:40 hodin.                                                                                                                        Cena edukačního programu je 60 Kč. 

Plavecká škola                                                                                     

Pro děti plánujeme lekce plavání ve spolupráci s krytým bazénem v Rožnově pod Radhoštěm.                                                  Bližší informace k plavání najdete níže v letáčku nebo na informační nástěnce u třídy ČMELÁKŮ. 

Zájem o plavání prosím hlaste paní učitelkám ve třídě ČMELÁKŮ.

Zimní Olympiáda v MŠ                                                          27.1.2022

Pro děti ze třídy BERUŠEK i ČMELÁKŮ připravujeme v rámci dopoledního programu                                                              společné ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY na zahradě MŠ. 


Únor

Přírodovědný program "Kapička Janička"                           3.2.2022

Z důvodu karantény paní lektorky bude program bohužel ZRUŠEN!

Pro děti připravujeme ve spolupráci s MAP II Rožnovsko                                                                                                              pod vedením pedagoga volného času Bc. Blanky Kopřivové                                                                                        přírodovědný výukový program "Kapička Janička".

Děti se seznámí s vodním ekosystémem tekoucích a stojatých vod a důležitostí vody pro živé organismy.                                  Vytvoří si návyky k ochraně vody a vyrobí si vodní mlýnek.

Program se uskuteční: pro třídu BERUŠEK v čase od 8:00 do 9:30 hodin                                                                                                                               pro třídu ČMELÁKŮ v čase od 10:00 do 11:30 hodin.

Knihovna "Pohádkový Pidiknir"                                          16.2.2022

Děti ze třídy ČMELÁKŮ navštíví místní knihovnu.                                                                                                                    Program v knihovně bude zaměřený na veselé hrátky s klasickými postavami z českých pohádek. 

Program se uskuteční: pro 1. skupinu (předškoláky) v čase od 8:45 hodin.                                                                                                                               pro 2. skupinu (mladší děti) v čase od 10:15 hodin.

Karneval v MŠ                                                                      24.2.2022

Pro děti ze třídy BERUŠEK i ČMELÁKŮ připravujeme KARNEVAL.                                                                                                    Těšíme se na originální kostýmy vašich dětí :) 

Přírodovědný program "Lesní zvířátka"                            25.2.2022

Pro děti připravujeme ve spolupráci s MAP II Rožnovsko                                                                                                                pod vedením pedagoga volného času Bc. Blanky Kopřivové                                                                                              přírodovědný výukový program na téma "Lesní zvířátka".

Děti si zopakují, jaká zvířátka žijí v našich lesích.                                                                                                                    Výukový program bude doplněn edukačními obrázky, ale i ukázkami kůží, paroží.                                                                Budeme poznávat stopy našich nejznámějších druhů.                                                                                                                  Děti budou vyrábět jedlé ozdoby a udělají si zimní vycházku ke krmítku. 

Program se uskuteční pro děti ze třídy BERUŠEK v čase od 8:00 do 9:30 hodin.                                                                           

Divadelní představení "Sněhová královna"                      28.2.2022

Naši mateřskou školu navštíví Divadlo Leotýnka se svým představením "Sněhová královna".                                                Představení se bude konat současně pro třídu BERUŠEK a ČMELÁKŮ.

Divadelní představení se uskuteční v 9:00 hodin.

Cena představení je 65 Kč. 


Březen

Přírodovědný program "Lesní zvířátka"                               2.3.2022

Pro děti připravujeme ve spolupráci s MAP II Rožnovsko                                                                                                                  pod vedením pedagoga volného času Bc. Blanky Kopřivové                                                                                                  přírodovědný výukový program na téma "Lesní zvířátka".

Děti si zopakují, jaká zvířátka žijí v našich lesích.                                                                                                                      Výukový program bude doplněn edukačními obrázky, ale i ukázkami kůží, paroží.                                                            Budeme poznávat stopy našich nejznámějších druhů.                                                                                                                      Děti budou vyrábět jedlé ozdoby a udělají si zimní vycházku ke krmítku.                                                                                         

Program se uskuteční pro děti ze třídy ČMELÁKŮ v čase od 8:00 do 9:15 hodin.

Exkurze do hasičské zbrojnice                                            2.3.2022

S dětmi ze třídy ČMELÁKŮ se vydáme na exkurzi do hasičské zbrojnice v Rožnově pod Radhoštěm.                                      Návštěva hasičské zbrojnice bude v rámci prožitkové výchovy současně motivací                                                                        k výtvarné soutěži "Požární ochrana očima dětí a mládeže", do které bychom se rádi zapojili.

Exkurze do hasičské zbrojnice v Rožnově pod Radhoštěm se uskuteční v 10:00 hodin.                                                    Svačinku budou mít děti zajištěnou v mateřské škole, proto nepotřebují brát s sebou žádné batůžky.                  

Divadelní představení                                                          10.3.2022

Naši mateřskou školu navštíví Divadlo Koloběžka se svou kolopohádkou.                                                                          Představení se bude konat současně pro třídu BERUŠEK a ČMELÁKŮ.

Divadelní představení se uskuteční v 8:30 hodin.

Cena představení je 65 Kč. 

Jsme připraveni do školy?                             10.3.2022 a 28.3.2022

Program v knihovně ZRUŠEN                                        od 16.3.2022

Knihovna "Dům plný knih"                                                   16.3.2022

Z důvodu stěhování knihovny program ZRUŠEN!

Děti ze třídy ČMELÁKŮ navštíví místní knihovnu.                                                                                                                        Program v knihovně bude určený pouze pro předškoláky.                                                                                                                V lekci se seznámí s dětským oddělením a fungováním knihovny.                                                                                                Děti budou také plnit zábavné úkoly.

Program se uskuteční v čase od 8:45 hodin.

Webinář pro rodiče Školní zralost                                      24.3.2022

Zájem o webinář prosíme nahlaste paní učitelkám ve třídě ČMELÁKŮ. 

Přírodovědný program "Ptačí svět"                                   25.3.2022

Pro děti připravujeme ve spolupráci s MAP II Rožnovsko                                                                                                              pod vedením pedagoga volného času Bc. Blanky Kopřivové                                                                                        přírodovědný výukový program "Ptačí svět".

Děti se seznámí s našimi ptačími druhy, poslechnou si ptačí zpěv.                                                                                                      Vyrobí si dalekohled k pozorování a ptačí budku.

Program se uskuteční pro děti ze třídy BERUŠEK v čase od 8:00 do 9:30 hodin                                                                           

Návštěva ZŠ                                                                        29.3.2022

S dětmi ze třídy ČMELÁKŮ navštívíme ZŠ 5. května a naše bývalé spolužáky v 1. třídě. 

Návštěva ZŠ se uskuteční v čase 10:00 hodin.           

Přírodovědný program "Ptačí svět"                                   30.3.2022

Pro děti připravujeme ve spolupráci s MAP II Rožnovsko                                                                                                              pod vedením pedagoga volného času Bc. Blanky Kopřivové                                                                                                        přírodovědný výukový program "Ptačí svět".

Děti se seznámí s našimi ptačími druhy, poslechnou si ptačí zpěv.                                                                                                  Vyrobí si dalekohled k pozorování a ptačí budku.

Program se uskuteční pro děti ze třídy ČMELÁKŮ v čase od 8:00 do 9:15 hodin                        


Duben

Edukační program                                                                          "Vítání jara aneb koleda, koleda, prútek zelený"                6.4.2022

Děti ze třídy ČMELÁKŮ navštíví Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,                                                             v rámci edukačního programu "Vítání jara aneb koleda, koleda, prútek zelený."

S dětmi ve Valašské dědině přivítáme jaro.                                                                                                                                                              Během tohoto programu děti vynesou Mařenu, písničkami a říkankami uvítají jaro,                                                                                                  na chvíli se promění v klapotáře nebo šmigrustníky.                                                                                                                                                    Kluci si vyzkouší pomlázku březovou metličkou a spolu s děvčaty se nakonec mohou pustit i do zdobení vajíček.

PROSÍME NACHYSTEJTE DĚTEM DO BATŮŽKŮ DO KRABIČEK DVĚ VYFOUKLÁ VAJÍČKA. 

Edukační program se uskuteční v čase od 13:00 do 15:00 hodin.    

Cena edukačního programu je 20 Kč.

Přírodovědný program "Vstávej semínko holala!"              8.4.2022

Pro děti připravujeme ve spolupráci s MAP II Rožnovsko pod vedením pedagoga volného času Bc. Blanky Kopřivové přírodovědný výukový program "Vstávej semínko holala!".

Děti se seznámí s životním cyklem rostlin, našimi nejznámějšími domácími druhy rostlin.                                                              Zaměří se také na záhonky a pěstování vlastních rostlin v MŠ.                                                                                                          V návaznosti budeme následně sledovat klíčící semena a růst rostlin.

Program se uskuteční pro děti ze třídy BERUŠEK v čase od 8:00 do 9:30 hodin.                                                              

Barevný VELIKONOČNÍ TÝDEN v MŠ             11.4.2022 - 14.4.2022

Zábavné odpoledne pro rodiče a děti                                12.4.2022

"Vítání jara, putování se zajíčkem"

Milí rodiče, připravujeme pro Vás a Vaše děti ze třídy BERUŠEK i ČMELÁKŮ                                                                              zábavné odpoledne motivované "Putováním se zajíčkem", kdy společně na zahradě naší mateřské škole PŘIVÍTÁME JARO.  Na programu jsou stanoviště plné pohybu, edukačních aktivit a tvoření.                                                   

Společné zábavné odpoledne bude probíhat od 15:30 hodin. 

Těšíme se na Vás :)

Knihovna "Zahradnický Pidiknir"                                        13.4.2022

Z důvodu stěhování knihovny program ZRUŠEN!

Děti ze třídy ČMELÁKŮ navštíví místní knihovnu.                                                                                                                          Program bude zaměřený na jarní inspiraci z knížek pro malé zahradníky a milovníky přírody. 

Program se uskuteční: pro 1. skupinu (předškoláky) v čase od 8:45 hodin.                                                                                                                               pro 2. skupinu (mladší děti) v čase od 10:15 hodin.

Akademie SVČ                                                                      13.4.2022

S dětmi ze třídy BERUŠEK i ČMELÁKŮ se zúčastníme přehlídky kroužků ŠVČ,                                                                                která se uskuteční ve Valašském muzeu v přírodě v Janíkové stodole.

Program se uskuteční v 9:00 hodin. 

Cena programu je 30 Kč. 

Přírodovědný program "Vstávej semínko holala!"           20.4.2022

Pro děti připravujeme ve spolupráci s MAP II Rožnovsko                                                                                                              pod vedením pedagoga volného času Bc. Blanky Kopřivové                                                                                                přírodovědný výukový program "Vstávej semínko holala!".

Děti se seznámí s životním cyklem rostlin, našimi nejznámějšími domácími druhy rostlin.                                                            Zaměří se také na záhonky a pěstování vlastních rostlin v MŠ.                                                                                                          V návaznosti budeme následně sledovat klíčící semena a růst rostlin.

Program se uskuteční pro děti ze třídy ČMELÁKŮ v čase od 8:00 do 9:15 hodin.           

Průzkum talentů v MŠ                                                         21.4.2022

Naši mateřskou školu navštíví učitelé ze Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm,                                                      kteří budou ve třídě ČMELÁKŮ u předškolních dětí zjišťovat předpoklady                                                                                      pro studium hudebního, tanečního a výtvarného oboru.      

Den Země                                                                              21.4.2022

Děti ze třídy BERUŠEK i ČMELÁKŮ se zúčastní dopoledního programu ke Dni Země                                                                    v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm.                                                                                                                       

Součástí zábavného dopoledne budou pohybové hry, soutěže,                                                                                                      vzdělávací a naučné aktivity i prohlídka popelářského vozu.                                                                                                            Pro děti budou připraveny písničky a interaktivní, hudebně-divadelní program s vůni lesa Mechulaláci. 

Slet Čarodějnic                                                                     29.4.2022

Pro děti ze třídy BERUŠEK, ČMELÁKŮ a SLUNÍČEK (z mateřské školy Horní Paseky)                                                                připravujeme na zahradě MŠ zábavné dopoledne "Sletu čarodějnic",                                                                                              plné čarovných stanovišť s různými edukačními aktivitami.


Květen

Divadelní představení "Jak se brouček ztratil"                   2.5.2022

Naši mateřskou školu navštíví Divadlo Leotýnka se svým představením "Jak se brouček ztratil".                                    Představení se bude konat současně pro třídu BERUŠEK a ČMELÁKŮ.

Divadelní představení se uskuteční v 9:00 hodin.

Cena představení je 65 Kč. 

Canisterapie                                                                         12.5.2022

Pro děti připravujeme ve spolupráci s MAP II Rožnovsko                                                                                                              pod vedením pedagoga volného času Bc. Blanky Kopřivové                                                                                                výukový program "Canisterapie"

Dětem bude představena léčebná metoda založena na kontaktu speciálně cvičeného psa s člověkem.

Program se uskuteční: pro třídu BERUŠEK v čase od 8:00 do 9:30 hodin                                                                                                                               pro třídu ČMELÁKŮ v čase od 10:00 do 11:30 hodin.

Besídka ke Dni maminek                                                    19.5.2022

Třídní fotografování                                                             26.5.2022

V měsíci květnu plánujeme v mateřské škole Třídní fotografování dětí.                                                                                          Fotografkou bude Silvie Stavinohová Fojtášková, kterou děti dobře znají z minulých focení.

Třídní společná fotografie (1 ks, rozměr 15 x 21 cm)                                 40 Kč                                                                                Balíček fotografií jednotlivce (3 ks fotografií dětí, rozměr 15 x 21cm)   210 Kč                                                                                Skupinková fotografie s kamarády (1 ks, rozměr 15 x 21 cm)                   70 Kč

Třídní společnou fotografii budou mít všechny děti, účastnící se focení, zajištěnou automaticky.                                                    Zájem o balíček fotek jednotlivce nebo focení s kamarády ve skupinkách (domluvte se prosím s rodiči mezi sebou, s jakým kamarádem se bude chtít Vaše dítě fotit) hlaste prosím od začátku května ve svých třídách BERUŠEK a ČMELÁKŮ.

Děkujeme za spolupráci :)

Projížďka na koních                                                              31.5.2022

Děti ze třídy BERUŠEK stráví dopoledne s koníky na zahradě MŠ Horní Paseky.

PROSÍME O PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ DO 7:30, aby stihly posvačit, nachystat se                                                                               a dojít na zastávku autobusu. 

Svačinku budou mít děti v MŠ, pitný režim bude pro děti zajištěn, nepotřebují tak žádné batůžky. 


Červen

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ                                         1.6.2022

Děti ze třídy BERUŠEK i ČMELÁKŮ se zúčastní závěrečného vystoupení tanečního oboru                                                          žáků ZUŠ ve Valašském muzeu v přírodě v Janíkové stodole.   

Vystoupení se uskuteční v 8:30 hodin.                                                                                                                                                  PROSÍME O PŘÍCHOD DO MŠ DO 7:30 HODIN.

Cena programu je 30 Kč.                                 

Den dětí                                                                                   2.6.2022

S dětmi ze třídy BERUŠEK a ČMELÁKŮ plánujeme společnou procházku na náměstí R. p. R.                                                        se sladkou odměnou v podobě zmrzliny k oslavě Dne dětí. 

Projížďka na koních                                                               3.6.2022

Děti ze třídy ČMELÁKŮ stráví dopoledne s koníky na zahradě MŠ Horní Paseky.

PROSÍME O PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ DO 7:30, aby stihly posvačit, nachystat se                                                                            a dojít na zastávku autobusu.

Svačinku budou mít děti v MŠ, pitný režim bude pro děti zajištěn, nepotřebují tak žádné batůžky. 

Jóga v parku                                                                           6.6.2022

Děti ze třídy BERUŠEK se zúčastní ve spolupráci se SVČ jógy v místním parku. 

Edukační program "Jak valaši chovali včely?"                    8.6.2022

Děti ze třídy ČMELÁKŮ navštíví Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,                                                              v rámci edukačního programu "Jak valaši chovali včely?"

S dětmi se projdeme Valašskou dědinou kolem starých klátových úlů vyrobených z kmenů stromů,                                            ve školní expozici si prohlédneme včely pěkně zblízka a závěr programu nám osladí medová ochutnávka.                                V praktické dílně si vyzkoušíme i práci dřívějších voskařů nebo pernikářů. 

Edukační program se uskuteční v čase od 8:45 do 10:55.                                                                                                                  PROSÍME O PŘÍCHOD DO MŠ DO 7:45 hodin.

Cena edukačního programu je 20 Kč.

!Změna!

Školní výlet do zábavného
centra Krokodýlek Olomouc, 9.6.2022

Plánujeme pro třídu BERUŠEK i ČMELÁKŮ společně s MŠ Horní Paseky                                                                                        školní výlet do dětského zábavního centra Krokodýlek v Olomouci.

Odjezd zítra (9.6.2022) od rožnovské pálenice v 8:00
Návrat zpět do MŠ přibližně v 14:15-14:30

Přiveďte, prosím, děti nasnídané do MŠ nejpozději do 7:45 – jíst budou děti až po příjezdu na místě. 

- Nachystejte prosím jídlo a pití na celý den

- Dětem připravte s sebou náhradní oblečení (tričko, kraťasy, ponožky, tepláky a spodní prádlo - kalhotky/slipy)

Děkujeme za spolupráci při přípravě dětí

Cena výletu je 300 Kč (autobusová doprava a vstupné).
Veškeré bližší informace k výletu budou vyvěšeny na nástěnkách u Vašich tříd. :)                                           

Kurz IN-LINE bruslení                                       13.6.2022 - 17.6.2022

Pro děti plánujeme ve spolupráci se SVČ, stejně jako na podzim, kurz IN-LINE BRUSLENÍ.

Bližší informace jsou vyvěšeny na nástěnce u třídy ČMELÁKŮ. :)

Edukační program "Jakpak si hráli Valášci malí?             22.6.2022

Děti ze třídy ČMELÁKŮ navštíví Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,                                                             v rámci edukačního programu "Jakpak si hráli Valášci malí?"

S dětmi navštívíme Dřevěné městečko. V rámci edukačního programu nám ukážou,                                                                      jak se děti bavily v dobách minulých i to, jak snadno a z čeho všeho dokázaly hračku samy vykouzlit.                                          Budeme s dětmi tvořit, ale i si s hračkami z dřívějších dob hrát.

Edukační program se uskuteční v čase od 8:00 do 10:00.

Cena edukačního programu je 20 Kč.

Rozloučení s předškoláky                                                   30.6.2022

Společné rozloučení s našimi letošními předškoláky proběhne 30. 6. 2022 od 15.30 na zahradě MŠ.
Rozloučení a celkový program se uskuteční pod vedením klauna Pepina Prcka.

Přineste si prosím deky a nějaké malé pohoštění (např. buchtičky, koláčky, jednohubky nebo ovoce).
Předejte v kuchyni, paní kuchařky nám to rády naservírují. Zazvoňte prosím na kuchyň vedle vchodových dveří
při vstupu do MŠ.