Aktuality


Knihovna: "Dům plný knih"

Děti, které půjdou v září 2020 do 1. třídy ZŠ navštíví

od 9:30 - 11:00 hod. městskou knihovnu, kde se 

s pohádkovým vyprávěním,úkoly s knížkami 

a zábavným čtením seznámí s dětským oddělením 

knihovny a knížkami k prvnímu čtení. 

12. 3. 2020

PidiKnir: "Dva ve fraku"

S dětmi 1. (9 - 10 hod.) a 2. třídy (10 - 11 hod.) navštívíme městskou 

knihovnu s programem pro nejmenší a s doprovodným programem. 

Veselé povídání a tvoření s tučňáky je zábava!

9. 1. 2020

PidiKnir: "Veselé Vánoce s krtečkem"

S dětmi 1. (9 - 10 hod) a 2. třídy (10 - 11 hod.) navštívíme 

městskou knihovnu s programem pro nejmenší 

a s doprovodným programem. Není nad vánoční naladění 

s oblíbeným hrdinou. 

19. 12. 2019

Koncert: "Předvánoční zpívánky"

Hudební program pro 1. a 2. třídu s obrázky v ladovském stylu 

nás čeká v mateřské škole od 10:15 hodin. 

Hrazeno z třídního fondu.

19. 11. 2019

PidiKnir: "Zubr si hledá hnízdo"

S dětmi 1. (9 - 10 hod.) a 2. třídy (10 - 11 hod.) navštívíme městskou 

knihovnu s programem pro nejmenší a s doprovodnými 

aktivitami. Tentokrát o kouzelných lesních bytostech tukonech, 

kteří ukládají zvířata k zimnímu spánku.

14. 11. 2019

PidiKnir: "Medvídek Pú a stromy"

S dětmi 1. (9 - 10 hod.) a 2. třídy (10 - 11 hod.) navštívíme městskou 

knihovnu s programem pro nejmenší a s doprovodnými 

aktivitami. Tentokrát se děti seznámí s Medvídkem Pú a přírodou 

ze Stokorcového lesa.  

24. 10. 2019

Vánoční fotografování dětí

Dobrovolné profesionální focení Vašich dětí s vánoční tématikou 

se uskuteční v mateřské škole v dopoledních hodinách. 

Bližší informace naleznete už brzy přímo v mateřské škole. 

9. 10. 2019

Přednáška: "Proč zase zlobíš?"

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na přednášku o výchově 

a vzdělávání Mgr. Juliany Gardošové, která se uskuteční ve 2. třídě

mateřské školy od 16 - 18 hodin. Těšíme se na Vás.

24. 9. 2019

Divadlo: "Škola hrou na druhou"

S dětmi 1. a 2. třídy navštívíme kino Panorama

a představení Krejčíka Honzy od 9:00 hodin.

Hrazeno z třídního fondu.

16. 9. 2019

Výstava: "Marius Kotrba 60"

Děti 2. třídy navštíví výstavu obrazů a soch rožnovského

umělce Mária Kotrby ve velkém sále Brillovky. 

Pro děti mateřské školy jsou připraveny hravé pracovní listy. 

Děti do 6 let zdarma.

13. 9. 2019

Divadlo: "U modré tůňky"

Divadelní představení pro děti, které proběhne v 10:15 hodin

v mateřské škole.

Cena: 50 Kč 

9. 9. 2019

Informační schůzka pro rodiče

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na informační schůzku 

k provozu mateřské školy v roce 2019/2020.

Schůzka proběhne v 16 hodin ve 2. třídě (přízemí). 

Těšíme se na Vaši účast.

 5. 9. 2019

Knihovna: "Mašinky"

Děti 1. třídy mateřské školy navštíví od 9 hodin 

program městské knihovny pro 

nejmenší děti v rámci projektu 

PidiKnir / projekt na podporu čtenářské gramotnosti

19. 6. 2019

Vyplouváme!

Zahradní slavnost na podporu 

mezigenerační spolupráce 

a rozloučení s budoucími 

žáky 1. třídy 

v námořnickém stylu. 

Stloukání a malba dřevěných lodiček 

vyrobených ve spolupráci s FAJNA DÍLNA, 

vzkaz v lahvi, lov (papírových) ryb, 

skládání z papíru a další. 

K poslechu hraje skupina Navalentym. 

Podrobnější informace již brzy 

ve vestibulu mateřské školy. 

Zahradní slavnost proběhne v čase od 16 hodin. 

V případě nepříznivého počasí 

v náhradním termínu 20. 6. 2019.

Za schválení a finanční podporu tohoto projektu zaměřeného na mezigenerační spolupráci děkujeme Městu Rožnov pod Radhoštěm.

V rámci akce Vyplouváme! pořádané MŠ 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvkovou organizací budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být dále zveřejněny na webových stránkách organizátora akce. MŠ 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

18. 6. 2019

Turnaj ve fotbale

Děti mateřské školy se utkají na "Turnaji školek z Rožnova p. R.

ve fotbale".

Na sebe: sportovní oblečení a dobrou sportovní obuv.

S sebou: batůžek, ovoce, pití.

Příchod do mateřské školky nejpozději v 7:15 hodin.

Odchod 1. i 2. třídy z mateřské školy v 8:00 hodin na hřiště ZŠ 5. května. Předpokládaný konec v 11 hodin.

14. 6. 2019

Hasiči v MŠ

V dopoledních hodinách proběhne v mateřské škole

cvičný poplach. Následně se budou moci děti seznámit

s hasičskou technikou na školní zahradě. 

13. 6. 2019

"Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ"

Děti mateřské školy navštíví v dopoledních hodinách 

závěrečné vystoupení tanečního oboru 

ZUŠ Rožnov p. R.. Cena: 30 Kč

4. 6. 2019

Loutkové divadlo: "Mauglí"

Děti 1. a 2. třídy navštíví v 8:15 hodin 

loutkové představení v rožnovském kině Panorama. 

Příchod do mateřské školy do 7:15 hodin. Cena: 40 Kč

24. 5. 2019

Knihovna: "Kocourek Matýsek"

Děti 1. třídy mateřské školy navštíví 

od 9 hodin program městské knihovny 

pro nejmenší děti v rámci

projektu PidiKnir / projekt na podporu čtenářské gramotnosti

16. 5. 2019

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do MŠ 5. května 1527 proběhne ve dnech 

13. 5. od 8 - 16 hod. a 14. 5. od 8 - 12  hod.

v kanceláři školy.

K zápisu si, prosím, připravte vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou naleznete v záložce Dokumenty. K ověření pak rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce a u cizinců právo pobytu na území ČR.

13. a 14. 5. 2019

Besídka: "Čtyři roční období"

Srdečně zveme rodiče na besídku ke Dni matek 

1. třídy, která proběhne v čase od 16 hod. S dětmi pro Vás připravíme dáreček.

9. 5. 2019

Besídka: "Maminkám k svátku"

Srdečně zveme rodiče na besídku ke Dni matek 

2. třídy, která proběhne v čase od 16 hodin. S dětmi pro Vás připravíme dáreček.

2. 5. 2019

Den Země

Děti mateřské školy navštíví v dopoledních hodinách v rožnovském městském parku akci zaměřenou na ochranu přírody. 

23. 4. 2019

Fotografování dětí

Závěrečné ročníkové fotografování dětí a fotografování dětí s jarní tématikou /individuálně/.

V případě zájmu o individuální fotografování s jarní tématikou či skupinové fotografie nahlaste předem váš zájem ve své kmenové třídě. 

30. 4. 2019

Průzkum talentu dětí

Pedagogové ze ZUŠ Rožnov p. R. navštíví od 8:30 hodin mateřskou školu a u dětí předškolního věku budou zjišťovat předpoklady pro studium hudebního, tanečního a výtvarného oboru.

16. 4. 2019

Jarní květinový workshop 

Výroba jarního věnce

s floristkou Klárou Záleskou @peknykvitko.

Workshop proběhne v čase od 16:00 do 19:00 hodin. Registrace na workshop možná do 22. 2. 2019 zápisem ve vestibulu mateřské školy.

V rámci akce JARNÍ KVĚTINOVÝ WORKSHOP pořádané Mateřskou školou 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvkovou organizací budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být dále zveřejněny na webových stránkách organizátora akce. Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

15. 4. 2019

Koncert: "Zvířátka"

2. třída mateřské školy navštíví v 8:30 hodin představení v sále ZUŠ na téma zvířátka, jehož součástí je seznámení dětí s hudebními nástroji. Cena: 20 Kč

11. 4. 2019

Divadlo: "Křižovatka a semafor"

Mateřskou školu navštíví divadelní soubor s interaktivním představením o dopravní výchově. 

Cena: 40 Kč

3. 4. 2019

Návštěva ZŠ 5. května

Děti předškolního věku navštíví výuku 1. třídy 

ZŠ 5. května v čase od 10:00 do 11:00 hodin.

25. 3. 2019

Karneval 

Tradiční karnevalové odpoledne 

s tombolou a šaškem Vikym. 

Karnevalové odpoledne proběhne v restauraci Písečná od 16:30 do 19:00 hodin.


V rámci akce KARNEVAL pořádané Mateřskou školou 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvkovou organizací budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být dále zveřejněny na webových stránkách organizátora akce. Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

2. 3. 2019