Objevujeme svět kolem nás a poznáváme sami sebe

Vytváříme dětem prostředí, ve kterém se mohou přirozeně rozvíjet, cítit se bezpečně, hrát si, vzdělávat se a poznávat svět, který je obklopuje. Podporujeme jedinečnost, samostatnost a kreativitu. Učíme děti vnímat souvislosti a návaznosti. Rozvíjíme sebevědomí a sebeuvědomění jako předpoklad šťastného života.

Přemýšlíme ekologicky

Vytváříme si vztah k přírodě a učíme se, jak je pro nás důležitá. Seznamujeme se se zásadami ekologie. Zakládáme si na laskavém přístupu k přírodě, druhým i k sobě samým.

Tvoříme a zkoušíme nové věci

Podporujeme originalitu a jedinečnost. Děti učíme tradiční postupy i to, jak dělat věci jinak. V měsíčních blocích (od školního roku 2019/2020) se věnujeme tématům do hloubky a necháváme dětem dostatek času pro tvoření.

Učíme se prožitkem

Poznáváme svět kolem nás všemi smysly, objevujeme, jak spolu věci souvisí a jak na sebe navazují. Prožitkové učení upevňuje paměťovou stopu a děti více baví.


O školce

                   Mateřská škola 5. května se nachází v klidné části města Rožnova pod Radhoštěm, v jednosměrné ulici                    nad kruhovým objezdem u Penny marketu. Ve dvou třídách si hraje a učí se 56 dětí. Malé děti ve věku                      od 3 do 4 let navštěvují I. třídu, seznamují se s novým kolektivem a s prostředím školky. Starší                                    děti a předškoláci docházejí do II.  třídy, kde se připravují na nástup do základní školy. 

Spolupracujeme:

Fajna dílna

Řemeslný inkubátor

Řemeslné projekty a vzdělávání v oblasti řemeslné výroby.

Pěkný kvítko

Klára Záleská

Místo, kde surová příroda a krásné květiny tvoří přirozenou harmonii.

Divadlo loutek Ostrava

příspěvková organizace

Profesionální scéna pro děti a mládež v regionu Severní Moravy a Slezska.